Myklíč, z.s.

Hlavní cíle projektu:

  • vytvořit smysluplné, bezpečné a příjemné místo pro setkávání, výchovu a vzdělávání dětí, rodičů, prarodičů a seniorů
  • přispět k upevnění mezilidských vztahů v našem městě a okolí
  • vytvořit místo, kde mohou vznikat nové reálné vztahy a přátelství

Činnost centra částečně vychází a navazuje na 3,5 letou činnost a směřování společnosti MYKABO spol. s r.o., společnosti, která má bohaté zkušenosti s pořádáním nejrůznějších volnočasových aktivit - zájmových kroužků, příměstských táborů, akcí pro rodiny s dětmi, přednášek, kurzů či další vzdělávacích aktivity, apod.