Myklíč, z.s.

Hlavní cíle projektu:

  • vytvořit smysluplné, bezpečné a příjemné místo pro setkávání, výchovu a vzdělávání dětí, rodičů, prarodičů a seniorů
  • přispět k upevnění mezilidských vztahů v našem městě a okolí
  • vytvořit místo, kde mohou vznikat nové reálné vztahy a přátelství