Hlavní oblasti působení spolku

PRO-RODINNÉ AKTIVITY


 • volnočasové aktivity nejen pro děti, 
 • přednášky, 
 • semináře, 
 • rodinné akce a mnoho dalšího  
 • podpora a posílení role aktivních mužů - tatínků

MEZIGENERAČNÍ AKTIVITY


 • podpora "reálného" setkávání všech generací
 • realizace mezigeneračních akcí a aktivit (spolupráce s KLAS a s Domovem u fontány)
 • šíření myšlenky "stáří vnímáno s úctou a respektem"
 • předávání profesních a životních zkušeností seniorů mladším generacím

OSTATNÍ ČINNOST


 • pořádání různých vzdělávacích aktivit - přednášek, seminářů, odborných konzultací
 • realizace výletů, interaktivní výstav či expozic
 • přispění ke zviditelnění města Přelouče a jeho okolí, jako města, které má svou bohatou historii, významné osobnosti i zajímavá místa